Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

Fredrik Lindgren Operan Markus Gårder

Fredrik Lindgren är sedan 1 juli 2022 VD för Kungliga Operan. Foto Markus Gårder

12 jan
2024

Operans VD Fredrik Lindgren: På sikt vore det fantastiskt att få ett nytt Operahus i Stockholm

Kungliga Operan är en 250-årig kulturinstitution i hjärtat av Stockholm. Över 500 anställda levererar hyllade föreställningar med utsålda hus. Dansportalen har samtalat med Operans VD Fredrik Lindgren om ombyggnad eller nytt operahus, om dansnotation, om dansarnas well-being, och det som blev den viktigaste frågan inför 2024, att anslagen inte räknas upp med hänsyn till kostnaderna…

Det är ett hårt slag mot hela kultursektorn att regeringen för första gången på mycket länge inte räknar upp våra anslag. Tvärtom skär regeringen ner i det anslag Operan och andra kulturinstitutioner får, vilket gör att vi nu står inför ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Allt detta i en tid där kulturen behövs mer än någonsin för att skapa hopp, sammanhållning och framtidstro, säger Fredrik Lindgren, VD på Kungliga Operan.

Kungliga Operan har bett analysföretaget Novus fråga allmänheten om deras syn på de nedskärningar som nu görs. 43% av de tillfrågade tycker att kulturen bör få mer resurser. En tredjedel tycker att kulturen ska få de resurser de får idag. Endast 19 % tycker att det är rätt att spara på kulturen. Sammantaget innebär det att 75% anser att det behöver vara slut på de nedskärningar som nu drabbar kultursektorn.

Den här undersökningen visar det vi på Operan också känner varje dag när vi möter vår publik, att människor tycker att kulturen spelar en viktig roll i människors liv och att den måste få en chans att överleva och nå ut även i bistrare tider.

Luiza Lopez 221114 Fredrik Lindgren

Ett av höjdpunkterna som VD på Operan är att få vara med om när en dansare får en utnämning. Den 22 november 2022 utsågs Luiza Lopes till Premiärdansare på scenen efter en Triple Bill, här med balettchefen Nicolas Le Riche. Foto Markus Gårder

Långbänken för Kungliga Operan är den ombyggnad som hittills passerat fem kulturministrar. Opera i Operan eller ett nytt Operahus?

Tyvärr befinner sig Operahuset i ett akutdåligt skick. När vi kom tillbaka efter pandemin blev det uppenbart att förfallet av huset hade accelererat eftersom huset stod oanvänt en längre period. Fasaden tappar puts och det regnar in, vilket gjort att man tvingats börja renovera de delarna redan nu.

Min uppfattning, och många med mig, är att det snabbaste och säkraste i detta läget är att göra någonting med nuvarande huset, renovera och utveckla den byggnad som vi har. Statens Fastighetsverk har aviserat att Operahuset måste stänga under 2026. Finns det ingen konkret plan då kommer vi att stå utan spelplats under en väldigt lång och osäker tid. Då blir jag orolig för verksamhetens långsiktiga överlevnad.

Vad gör du konkret med detta?

Jag lyfter detta med alla som jag träffar. Viktiga intressenter och beslutsfattare, allt från politiker till våra ägare. Både kulturministern och kulturutskottet har varit på besök på Operan. Jag uppfattar att det finns på beslutsfattarnas agenda och att vi kommer att få ett beslut under 2024.

Det bästa hade väl varit om man renoverade under pandemin när det ändå var stängt. Det gjorde man med Parisoperan när den var nedstängd. Det fanns ett förslag från 2021 som skulle innebära att verksamhetsytan skulle bli ännu mindre efter den renoveringen?

Det förslaget innebar att vi skulle tappa ca 15% av ytan och idag är vi redan extremt trångbodda.

Om vi ska ha ett funktionellt hus där vi rimligt väl kan utföra vårt uppdrag då måste det ske nån form av utveckling av huset.

Idag finns inget anslag klart, utan vi måste få till ett beslut om hur vi ska göra med renoveringen. Statens fastighetsverk har fått medel för renovering av vårt tak och fasader.

Det finns ett stort värde att ha ett attraktivt operahus mitt i Stockholm, ett vackert byggnadsminne som kan utvecklas till en attraktion. Något som får besökare och invånare att vara stolta över

Vi måste i dagsläget utgå från det hus vi har, det är den snabbaste och säkraste vägen framåt. På sikt vore det fantastiskt att få ett nytt Operahus i Stockholm.

Från det vi får ett medel för en total renovering, tar det cirka tre år till dess vi kan flytta ut ur huset pga repertoarplanering, kontrakt etc. Givet krisläget är vi beredda att ompröva detta och se om det går att göra fortare. Vi måste komma igång, och ju snabbare vi kommer igång med ombyggnationen desto snabbare kan vi flytta tillbaka. Huset kommer vara stängt uppskattningsvis i tre till fem år för renovering. Då får vi spelar på olika platser i Stockholm och även utanför Stockholm.

Kulturministern Fredrik Lindgren Foto Markus Gårder

Kulturmininster Parisa Liljestrand med Fredrik Lindgren på Operan. Foto Markus Gårder

Varför är inte Operan fasadbelyst oftare, t ex på premiärer. Under vinterhalvåret möts man av en mörk fasad när man närmar sig huset. Merparten av Operahusen i Europa är upplysta i kvällsmörkret. Man känner sig välkommen.

Jag har inte grävt djupare i den specifika frågan. Min ambition och förhoppning är att man nu orkar och vågar satsa på att utveckla Operahuset, så det blir mer öppet och tillgängligt för fler. Vi är ju hela Sveriges nationalscen för opera och balett. Samtidigt ska det vara en vacker inbjudande attraktion och mötesplats mitt i huvudstaden.

Kungliga Baletten har 71 dansare, Helsingfors har 75 dansare samt 14 i ungdomsgruppen, Oslo har 55 dansare i Nasjonalballetten plus 14 dansare i Nasjonalballetten UNG.

Det är svårt för mig att säga varför vi har ett något mindre kompani. Det kan bero på repertoar eller de ambitioner man har satt upp. Det här är en relevant fråga som vi kontinuerligt får titta på och som jag är övertygad om att även våra nordiska grannar tvingas göra i dessa tider.

Det finns ungdomskompanier på operan i Oslo och i Helsingfors. Har ni diskuterat att bilda ett ungdomskompani på Operan?

Frågan om ungdomskompani har diskuterats, och det är fortfarande något som finns på radarn. Ett ungdomskompani kräver dock bland annat finansiering, vilket vi idag tyvärr inte hittat lösning på. Men vikten av yrkeserfarenhet har blivit allt mer aktuell och vi har därför elever hos oss som bland annat gör PRAO, arbetsplatsförlagt lärande genom medverkan i vissa produktioner eller, på gymnasienivå, praktik under längre period.

Luiza Lopes Fredrik Lindgren Nicolas Le Riche

Efter utnämningen till Premiärdansare av Luiza Lopes, med Fredrik Lindgren och Nicolas Le Riche. Foto Markus Gårder

Balettnotation är en viktig del för baletten, för att kunna dokumentera precis hur ett verk dansades. Video är inte lika träffsäkert och ger inte den exakthet som en balettnotation. Om en dansare tränar efter en video blir det alltid några justeringar, som efter ett antal nya videos från samma verk inte längre är de steg som koreografen skapat. Nu använder man inte balettnotation längre.

Beslutet att avveckla notationen togs innan jag tillträdde och jag känner inte till bakgrunden till det. Det är ju en ständigt pågående diskussion hur man på bästa sätt utvecklar metoder och verktyg inom alla områden. Hittar en bra balans mellan beprövade metoder och samtidigt fångar möjligheter med ny teknik.

Den som sysslar med idrott har årliga läkarkontroller. Har även dansarna det?

Vi har en infrastruktur för att stötta dansarnas fysik, träning och rekreation. Ett fysioteam, med läkare om det behövs, och nu har vi även inrättat ett ”well-being forum”. Flera yrkesgrupper ingår för att tillsammans med dansarna adressera viktiga hälsoområden och utveckla metoder som gör att man undviker skador, mår bättre och når ännu längre i sitt utövande. Vi har även dialog och tittar på andra kompanier hur de lägger upp fys-träning etc.

Jubileumsåret innehöll en mängd höjdpunkter, från galan i januari till den avslutande nyårsgalan.

Vi firade 250 år med en mängd aktiviteter under hela året. Publikresponsen var stark och vi fick mer uppmärksamhet än vi hade vågat hoppas på.

Tyvärr fick vi också under året vara med om det värsta man kan vara med om på en arbetsplats; att förlora en vän och kollega i en tragisk arbetsplatsolycka. Det tog oss alla fruktansvärt hårt. Går inte att beskriva. Det kommer att ta tid innan vi hittat tillbaka till en ny normalitet. Men organisationen har samtidigt visat en enorm kraft och lojalitet.

Man har stöttat varandra på ett enastående fint sätt. Vi tar oss steg för steg framåt och är inställda på att vi ska komma starkare och bättre ur denna traumatiska händelse. Men det kommer som sagt ta tid.

Premiärdansare Madeleine Woo Kentaro Mitsumori Foto Sören Vilks

Den 19 dec 2022 utnämndes Madeleine Woo och Kentaro Mitsumori till Premiärdansare efter en föreställning av Askungen, flankerad av Nicolas Le Riche och Fredrik Lindgren. Foto Sören Vilks

Vem är det som står på scenen i kväll? På operan.se står det fram till föreställningen börjar, men om jag i pausen vill kolla vem som gjorde en roll, finns inte informationen kvar. I programbladet anges vem som gör alla roller, men hur många besökare känner igen en av fyra dansare, som gör samma roll men olika kvällar.

Göteborgsoperan har infoskärmar med kvällens artister. På Parisoperan får man ett instick när man visar upp sin biljett.

Jag sympatiserar med beslutet att ta bort insticken. Det skedde före jag kom till Operan. Vi ska sträva efter att använda modern teknik och bli mer hållbara. Det är i grunden helt rätt. Ett helt års instick blir en hel del papper. Men jag ser även behoven för besökarna att de ska känna till vem som är på scenen. För artisterna är det också en viktig bekräftelse när de gör en roll på scenen.

Vi har utvecklat informationen på hemsidan, men visst kan vi utveckla detta mer. Och det har vi tankar kring. Det kan mycket väl bli så att du möts av den information på en digital display när du kommer till huset: ”Ikväll dansar …” och så listan med alla som är med. Vi har inte riktigt nått dit än.

Fredrik Lindgren Operatrappan

Fredrik Lindgren på den röda matta som leder oss in till ännu en förväntansfull föreställning på Kungliga Operan. Foto Markus Gårder

Vem är Fredrik Lindgren?

Stockholmare, född och uppväxt på Södermalm. Växte upp i ett hem med stort intresse för musik och kultur. Bakgrund som körmedlem Stockholms Gosskör. Jag fortsatte sedan på Adolf Fredriks gymnasium.

Men efter examen på musikgymnasiet så blev det inte fortsatta studier med musik utan Handelshögskolan! Parallellt med studierna tog Fredrik sånglektioner, för att bli en bättre körsångare.

Sökte in till Klassisk sånglinje på Kulturama efter Handelshögskolan. Men blev ombedd att komma tillbaka och söka in till Operastudion istället. Jag fick snabbt instudera två Papageno-arior. Fortsatte på Operastudio 67 under dess legendariske ledare – Miklos Kundler. Under flera år jobbade jag på dagarna och sjöng och spelade teater på kvällarna.

Men till slut var Fredrik tvungen att bestämma vad han skulle satsa på och då blev det näringslivet istället för sången.

Men jag skojade och sa att jag får väl bli chef för Operan en dag…

Vad hade du för röstläge?

Jag är baryton men hade jag varit tenor – som jag kanske hade kunnat bli om jag jobbat hårt – hade jag satsat på sången.

Och få sjunga i bland annat Bohème.

Precis, men det blev bara en dröm.

I näringslivet jobbade jag på Investor och senare på Kunskapsskolan. Sedan dök denna möjlighet upp att kombinera mitt gamla intresse för sång och musik. Från 1 juli 2022 är jag på plats i Operahuset.

Jag träffade min nuvarande fru här på Operan i en paus av Tosca. Vi gick samtidigt på Handelshögskolan men kände inte varandra då. Idag har vi en dotter som precis fyllt 18 år.

När jag efter intervjun står utanför huset, så tänker jag på Mats Eks förslag till ombyggnad av Operahuset. Att använda höjden att bygga till utan att ta utrymme från Kungsträdgården. Det kommer säkert flera initiativ på både hur nuvarande hus ska byggas om och en ny opera. Naturligt för en byggnad med verksamhet som berör besökarna.

Cristian Hillbom
Stockholm


 • New talents Operan 231023
  New talents join the Royal Swedish Ballet
  Eleven young dancers join the Royal Swedish Ballet company this season. We are thrilled to see them on stage! On October 27, this season's grand premiere of Le Corsaire will take place.

 • Livrustkammaren drake 
  Där låg onekligen ett skimmer över Gustavs dagar
  I Livrustkammarens visas den största satsningen på flera år på en tillfällig utställning i samarbete med Kungliga Operan – öppnas 20 oktober, Teaterkungen: Prakten, makten och teaterkostymerna på Gust...

 • Matilda Larsson
  Attityder som uppskattades
  I Drottningholmsteaterns déjeunersalong gavs i september in innehållsrik, högklassig presentation av ett forskningsprojekt som genomförs på Kungliga Musikhögskolan och finansieras av Vetenskapsrådet.

 • Kentaro Mitsumori Le Corsaire
  Spot-on Kentaro Mitsumori, dancer with the Royal Swedish Ballet
  Kentaro Mitsumori has been a member of the Royal Swedish Ballet since 2017. We have seen him in many roles, in Swan Lake, Cinderella, Don Quijote, The theme and variation, Gardener in Alice in Wonderl...

 • Kalle Wigle Foto Johan Persson
  Kalle Wigle-Andersson får stipendium från Jubelfonden
  Kalle Wigle-Andersson: Jag är utbildad och diplomerad vid Royal Ballet Upper School, London 2016. Innan dess gick jag på Kungliga Svenska Balettskolan 2006-2014. Sedan min examen har jag varit anställ...

 • Wicked GO Foto Lennart Sjöberg
  Wicked, musikalen om häxorna i Oz
  Göteborgsoperan inleder sin höstsäsong med den mytomspunna succémusikalen Wicked. Exakt tjugo år efter Broadwaypremiären 2003, sätts den nu upp för första gången i Sverige.

 • Aalto Ballet percussion__Gerritsen_Hans
  Balettgalan i Villmanstrand är sensommarens succéevenemang
  Balettgalan i Villmanstrand vid Finlands östra gräns gavs i år för 12:e gången och var igen en succé med både nationella och internationella dansare. Galans grundare och eldsjäl Juhani Teräsvuori hade...

 • The One Foto Peter Knutson
  Möte med Fredrik Benke Rydman om ”The One”
  Det är mannen från dansgruppen Bounce, koreograf till egna versioner av Svansjön och Snövit bland mycket annat. Jag träffar Fredrik Benke Rydman på en liten thaikrog mellan repetitionspassen.

 • Manon Kungliga Operan 2023
  “A new look at it” – Lady MacMillan about Manon with the Royal Swedish Ballet
  As part of the 250-year jubilee program of the Royal Swedish Opera and as a tribute to the long-lasting cooperation between the Royal Swedish Ballet and world-renowned English choreographer Sir Kennet...

 • Remachine – Jefta van Dinther
  Urpremiär av episkt dansverk på Norrlandsoperan
  Den 1 september bjuder Norrlandsoperan på säsongsuppstart för dans med urpremiär av den episka föreställningen Remachine signerad koreografen Jefta van Dinther . Ljus, ljud, röst, koreografi och scenog...

 • Contemporary Dance GO
  Contemporary dance av Hofesh Shechter på GöteborgsOperan
  Danskväll med intensiv klubbfeeling, smittande glädje och en upplevelse som börjar redan utanför operahuset.

 • Julia Bengtsson Confidencen
  Julia Bengtsson – internationell barockdansös från Sverige
  Höjdpunkten under årets förnämliga Opera- och musikfestival på Confidencen var iscensättningen av Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus . I en annan föreställning, A Baroque Catwalk , gjorde Julia Bengts...

 • Fast Blue by Mikaela Polley - Austen McDonald and George Edwards
  The Royal Ballet School Delights
  Written on the faces of the dancers as they spin and leap in the ecstatic final moments of the Grand Défilé , is the smile that says, ‘I did it’. It’s what I look forward to year after year and it neve...

 • dardanus_Confidencen_foto MartinHellström
  Ett barockt spectacle på Confidencen
  Confidencen Opera & Music Festival inleds den 27 juli med Jean-Philippe Rameaus mästerverk Dardanus, som genom ett gediget arbete får sin nordiska premiär på Sveriges äldsta rokokoteater – 284 år efte...

 • Vivian Assal Koohnavard  1
  Möt Vivian Assal Koohnavard dansare vid Staatsballett Berlin och aktivist
  I Berlin träffade jag och arbetade med Vivian Assal Koohnavard. Vivian fick sin dansarutbildning i Sverige och Tyskland. Hon har varit anställd vid Berlin Staatsballett sedan 2018. Där deltar hon i de...

 • Donizetti KSB
  Peter Bohlin om Kungliga Svenska Balettskolans uppvisningsföreställningar
  Skolårets sista föreställningar på KSB var uppdelade i fyra program. Några koreografier var storartade, andra inte. Här, mot slutet, ett försök att resonera om anledningar till detta.

 • Terpichore
  Dans i Stockholm Early Music Festival
  I 2023 års version av Stockholm Early Music Festival , den tjugoandra i ordningen, ingick två dansföreställningar. I fablernas värld , en kort musikalisk och dansant barockföreställning med Folke Danste...

 • Tallinn Suite en Blanc
  Suite en Blanc av Estoniabaletten med fina danssolister
  Jag hade möjligheten att två gånger se en ny balettafton med två verk. Black/White innehöll “Open Door ” av polskan Katarzyna Kozielska och Serge Lifars kända och genuina Suite en Blanc . Den sistnämnda...

 •  Marie Larsson Sturdy
  Marie Larsson Sturdy Carina Ari Medaljör 2023
  På Carina Ari-dagen 30 maj tilldelades Marie Larsson Sturdy Carina Ari-medaljen för hennes mångåriga och engagerade insatser inom Dans i Nord – en vital verksamhet som under mer än 20 år har främjat m...

 • Manon 1
  Manon: An evening to treasure
  Kenneth MacMillan’s Manon created in 1974, continues to weave its magic providing a slew of dramatic roles against a volatile and violent backdrop. The Royal Swedish Ballet first presented the ballet ...

 • En slags Berlin 
  Instudering av Mats Eks ”En slags” med Staatsballett Berlin
  I april 2022 reser Koreografen Mats Ek och jag till Berlin för att hålla audition med dansarna vid Staatsballett Berlin på Deutsche Oper. Vi ska välja dansare till verket ”En slags” av Mats Ek. Premiä...

 • Peter Pan & Wendy
  Marianne Mörck berättar sagan om Peter Pan med Svenska Balettskolan
  Till vårens uppsättning av Peter Pan och Wendy på Lorensbergsteatern är en av gästartisterna ingen mindre än Marianne Mörck . Efter första repetitionen tillsammans med baletteleverna på svenska baletts...

 • Grand Hotel GöteborgsOperan 
  Det var en gång på Grand Hôtel, musikalen som återupptäckts
  Göteborgsoperan avslutar sin vårsäsong med premiär den 22 april på Paul Abrahams musikal Det var en gång på Grand Hôtel. Musikalen som legat gömd fram till 2017. En föreställning fylld av dans och mus...

 • Virpi Pakkinen trio
  Virpi Pahkinen: "Precision möter osäkerhet, matematik möter mystik"
  Change – den nya dansföreställningen av och med Virpi Pahkinen – är uppbyggd enligt principen 5 + 5 + 5, dvs koreografi/ljus/musik. Strax före fredagskvällens premiär på Kulturhuset Stadsteatern fick ...

 • ProDance 2023
  För dansens skull dansas Pro Dance galan
  Den anrika Aleksandersteatern fylldes åter av dansfolket som ville stödja dansen och dess utövare via föreningen Pro Dance med att köpa biljetter till den årliga galaföreställningen. Artisterna uppträ...

 • Julia & Romeo 1
  Anthony Lomuljo – om hur det är att igen dansa Romeo – 10 år senare
  10 år har gått sedan urpremiären av Mats Eks Julia & Romeo på Kungliga Operan i Stockholm. Då liksom nu dansar Anthony Lomuljo rollen som Romeo. När Dansportalen några dagar innan premiären träffar An...

 • Touched GO 1
  Hur bygger vi upp oss själva igen när allt är förstört–Johan Inger om Dust and Disquiet på Göteborgsoperan
  Danskvällen Touched visar två världspremiärer på Göteborgsoperan, Dust and Disquiet av Johan Inger och To Kingdom Come av det nederländska syskonparet Imre och Marne Van Opstal . Naturkatastrofer runt ...

 • OBK Mats Ek
  Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo
  Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har ocks...

 • PrixduNord2023
  Nordens största danstävling lockade 44 dansare
  Äntligen! Det är vad de flesta kände när tävlingen Prix du Nord genomfördes på Kronhuset i Göteborg.

 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

ANNONS

Dansmuseet
Transit

Ur Dansportalens arkiv

 • En svensk dröm tar form
  STOCKHOLM: Den 17 april 2015 var det urpremiär på Kungliga Operan för Alexander Ekmans Midsommarnattsdröm. Vid en träff med vänföreningen Operans Balettklubb 2015 berätta...

ANNONS

Dansmuseet
Nötknäpparen

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil