Dansportalen

Artiklar från 2008 – till idag

Artiklar från 2008 – till idag

OBK Mats Ek

Från mötet med Operans Balettklubb: Margareta Lidström (intervju), Mats Ek, Dmitry Zagrebin, Daniel Norgren-Jensen, Joakim Adeberg, Anthony Lomuljo, Daniel Goldsmith, Emely Slawski, Madeline Woo, Marie Louise Waldenström (intervju). Foto Cristian Hillbom

31 mar
2023

Mats Ek om Mats Eks Julia & Romeo

Operans Balettklubb gästades lördag 25 mars av koreografen Mats Ek och dansare inför nypremiären av ”Julia & Romeo” på Kungliga Operan. Verket uppfördes på teatern för första gången 2013. Det har också turnerat i Europa och i USA. Nypremiär är 31 mars med delvis nya rollbesättningar. Inbjudna dansare var Emely Slawski och Madeline Woo som båda dansar Julia, Anthony Lomuljo – Romeo, Daniel Norgren-Jensen – Mercutio, Dmitry Zagrebin – Benvolio, Joakim Aderberg – Paris och Daniel Goldsmith – Tybalt. Mats och dansarna intervjuades av Marie Louise Waldenström och Margareta Lidström.

Mats Eks Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Koreograf Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks

Din mamma Birgit Cullberg koreograferade en ”Romeo och Julia” som fick stor framgång och som du själv dansade i. Har den varit en inspiration för dig eller ett hinder i skapandet av din version?
Det är en bra fråga. Jag dansade pappan. Jag har också dansat i kåren i en version i Düsseldorf i ett stort klassiskt kompani där jag arbetade en tid. Jag har valt att inte använda Prokofjevs musik som är den man brukar använda och som användes i Birgits version och i versionen i Düsseldorf.

Jag har valt att göra en sammanställning av musik av Pjotr Tjajkovskij. Ett av skälen till det var att komma bort från en slags automatik i hur man lyssnar till musiken, till den musik jag själv dansat till. Jag tror inte att Birgits version har varit ett hinder, absolut inte. Kanske inte en hjälp heller annat än att den hjälpte mig ta ett steg i en annan riktning och börja om från noll. Att skapa ett eget musikaliskt koncept.

Hur arbetade du med musikvalet?
Jag sökte länge och väl i Sjostakovitj musik, en kompositör jag älskar. Men jag hittade inte den unga kärleken representerad där. Den är måste man påstå viktig i berättelsen om Romeo och Julia. Då började jag leta i Tjajkovskij musik. Där hade jag svårt att hitta kriget, aggressionen och de fysiska motsättningarna, hans musik är våldsam på ett annat sätt. Men jag tror att det löste sig, det är upp till publiken att avgöra.

Det var en lång resa att sammanställa musiken. Det har gjorts bearbetningar av vissa delar av Anders Högstedt för att de ska låta mer orkestrerade och symfoniska och för att de ska höra ihop med de situationer de ska gestalta.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia & Romeo, Kungliga Baletten, våren 2023

Du har ändrat titeln till ”Julia & Romeo”. Vad kan du berätta om det och om din version?
Det kanske var ett lite kokett försök till att börja med för att det inte skulle gå på i gamla vanliga spår. Man skulle skärpa lyssningen och uppmärksamheten när man hörde titeln. Ett sätt att provocera fram ett svar på den frågan också från publiken.

Men för min del har det flera orsaker. En mer anekdotisk orsak är att Shakespeare många gånger stal sin historia från en helt annan. I en italiensk samling av kortberättelser fanns ”Den tragiska historien om Julietta och Romeo”. Sin egen version avslutar han med ett rim ”och inga har lidit så som Julia och Romeo”. Det finns sådana lite lustiga kopplingar.

Men framför allt för min del är den bredaste konfliktarenan i berättelsen Julias familj. Hon är offer för en patriarkal ordning som vill gifta bort henne mot sin vilja. Ett problem som vi känner till finns i många sammanhang fortfarande idag. Det finns även komplikationer mellan modern, fadern och Tybalt.

Romeo har sin familj i sina vänner Mercutio och Benvolio. Den relationen är inte uppdelad i individuella problem bortsett från Mercutio som är den mest komplexa karaktären i berättelsen. Det sägs att Shakespeare kände sig nödgad att ta livet av honom i tredje akten istället för i femte annars skulle han tagit över hela dramat.

Magdalena Åbergs scenografi vad spelar den för roll i verket?
Den är avgörande i den här versionen. Den annonserar själva staden Verona. I stadens gränder där trängdes de olika klanerna och familjerna och mötte varandra både i fest och krig. Den ger känslan av instängdhet men erbjuder också en möjlighet till flyktvägar.

Man kan med hjälp av hennes scenografi både ge en känsla av en stad och en interiör.

Det finns även en fin koppling mellan scenografin och scenrummet. Scenrummet gjordes svart för Magdalenas scenografi och på det sättet tar hela scenkroppens innanmäte del av den. Mot det kunde hon sätta sin effektiva färgsättning. Varje person har sin egen färg också i kåren. Det ger en rikedom i enkelheten som jag tycker är avgörande.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Daniel Norgren Jensen och Dimitry Zagrebin. Koreografi Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks

Har du ändrat mycket och hur förbereder du dina koreografier?
Jag har gjort en del små för mig viktiga förändringar som jag har velat göra länge. Det tog två år från korn till kaka innan verket var färdigt. Men då arbetade jag även med annat parallellt. Jag förberedde koreografin här i studion för mig själv på morgonen. När jag i det här fallet med ”Julia och Romeo” kunde historien så väl behövde jag börja från noll, inte ta något för givet och det behöver i mitt fall tid.

När jag förbereder en koreografi arbetar jag ut ett förslag innan jag möter dansarna. Jag har ett utarbetat koncept i förhållande till musik och scenografi. Det aktuella förslaget till dansaren på koreografisk lösning utav den situation som ska gestaltas måste jag ha för att för det första veta vad jag själv vill och för det andra för att jag är för skygg för att börja improvisera något meningsfullt tillsammans med dansarna. Förslaget får gärna gå fel men har jag det kan jag improvisera.

Det blir vartefter en utväxling med dansarna som förhoppningsvis tar över mer och mer. Inte så att dansarna koreograferar om men de gör materialet till sitt eget. Då ser jag svagheterna och möjligheterna i det ursprungliga förslaget. Inte minst begås det misstag under processen som kan bli en oväntad lösning.

Mötet gick vidare med frågor till dansarna om deras roller och om arbetet med verket.
De framhöll hur lärorikt och inspirerande det är att arbeta med Mats. De redogjorde för hur fysiskt utmanande och innehållsrik hans koreografi är och hur känslomässigt krävande gestaltningen är. De berättade också att man behöver vara stark i sin klassiska teknik för att kunna utföra Mats koreografi men även kunna ta till sig hans specifika stil och rörelsekvalitet. Den slipas på under repetitionerna och det tar tid.

De säger vidare att det kan vara svårt och fysiskt krävande att kombinera den klassiska baletten med den samtida dansen. Det är en av de största utmaningarna i ett kompani som Kungliga Baletten som gör båda delarna. De framhöll också hur oerhört noga Mats är med formen och hur mättat med uttryck varje steg är.

Mats poängterar att det inte är via ansiktsuttrycken utan att det är genom formens precision som känslan förmedlas. naturligtvis är hjärta, mage och hjärna med, men det är avgörande att den kopplingen sker, det är inte pantomim utan det är dans. Mats ger dansarna mycket information men samtidigt frihet i sina gestaltningar. Han säger att det inte handlar om dansaren själv utan om historien som ska berättas, varje föreställning måste vara ny. Dansarna säger vidare att det dramatiska uttrycket inte arbetas med på samma sätt när de arbetar med de klassiska baletterna.

Mats kommenterar detta. Han anser att det är ett misstag att de stora klassiska baletterna inte skulle ha samma dramatiska krav på sig, något som har glidit undan. Det ursprungliga berättarbehovet finns i dessa verk både i musiken och i berättelsen. Att inte taga tillvara detta är ett hot mot den klassiska baletten, att kopplingarna till ursprungets nödvändighet inte finns kvar utan att det blir en replik på någonting som gjorts tidigare, en kliché som återuppstår. Mats tror absolut att det finns en stor potential i de stora dramatiska klassiska verken att återerövra berättelsens nödvändighet.

Mats Ek Julia & Romeo

Julia och Romeo. Kungliga Baletten 2023. Koreograf Mats Ek. Foto Kungliga Operan/Sören Vilks.

Även publiken fick ställa frågor. Varför ska Fursten rulla in på scenen, för mig är det ett nedvärderande av honom?
Vilken bra fråga den svarar jag gärna på, säger Mats.

Det är säkert en barnslighet hos mig själv. Men jag försöker komma så långt bort som möjligt från det förväntade. Det naturliga är då så att säga även i det här speciella artificiella sammanhanget att den högtstående kommer in med högburet huvud eller bärs in. Det använder jag en gång i verket. Det är när pappan har mördat sitt eget barn och bärs ut i triumf av fyra män. Då tycker jag att det har effekt.

Men när Fursten kommer in som en bekymrad och hjälplös ledare för en stad som håller på att falla isär då rullas han in och rullas ut som ett explicit uttryck för att han dels är speciell men också hjälplös. Att han rullar är inte alls nedvärderande för mig. En rullande kropp på ett golv är för mig lika mycket värt i sig som ett högt hopp eller en piruette. Därvidlag försöker jag nollställa mig om vad som är högt och lågt enligt de klassiska parametrarna, de gör mig förbannad. Det är ofta lögner bakom de värderingarna att socialt högtstående personer rör sig på ett speciellt sätt.

Tvärtom tycker jag att de ofta är fula och inte alls har den elegans och skönhet som förutsätts på scenen. För oss som arbetar med konst, hoppas vi, gäller det att nollställa oss från de konventioner som inte medvetet arbetas med. Det kan man göra och då tycker jag att det är rättmätigt att använda dem, men inte per automatik.

Ytterligare en fråga ställdes från publiken. I slutet när de unga har dött ser det ut som om träd växer som fyller scenen. För mig betyder det att efter deras död har världen förändrats. Var det din idé eller bara min fantasi?
Det är absolut din egen fantasi, men jag är glad att jag har gett din fantasi luft under vingarna. Träden du talar om är ben som lyfts och många med rumpan mot publiken.

Jag ser det också så att det finns en förlösning efter det fruktansvärda som har hänt. Det kanske generar ett nytt läge. Det finns till och med i pjäsen en slags väldigt dyster men trots allt chans som blottas mycket vagt om att den här tragedin kan generera någon form utav bättre läge efteråt. Det betalar sig inte, det är banalt att säga, med människor som dör men det kan förlösa en slags avstamp.

OBK Mats Ek

Margareta Lidström (skribent Dansportalen), Mats Ek (koreograf), Marie Lousie Waldenström (skribent Dansportalen), Helena Wigle (ordförande Operans Balettklubb). Foto Cristian Hillbom

Du skapar fortfarande nya verk senast ”Våroffer” för English National Ballet som hade premiär hösten 22. Hur ser framtiden ut, finns det något du har i åtanke som du känner att du ännu inte har gjort?
Ja, jag har ju inte dött ännu. Förlåt det kanske var cyniskt. Jag är gammal och tacksam för att jag har kunnat hålla på så här länge. Jag tar inte för givet att det blir flera verk. För mig finns det en logik i att om du öppnar kameran kan du inte använda filmen, så som det var på den analoga tiden. Någon form av hemlighet runt det som bliva skall brukar jag hålla kvar. Vi får se.

Margareta Lidström
Operans Balettklubb, Stockholm 28 mars 2023


 • Affinity Operan
  Young choreographers en bra plattform för nya idéer
  En alldeles särskild glädje med workshopartade föreställningar är att man får se dansarna på riktigt nära håll. Så var fallet på Operans Rotunda 16 och 18 mars, i ett program med sju koreografer och 3...

 • Defile Hommage a Patrick Dupond
  Gala till minne av den lysande dansaren Patrick Dupond
  Under februari var det tre utsålda galor på Palais Garnier i Paris, till minne av dansaren och balettchefen Patrick Dupond . För programmet på galan, se nedan!

 • Svansjön Helsingfors M Onne
  Madeleine Onne: Man får slåss för sin konstart
  Madeleine Onne har varit balettchef i Stockholm, Hongkong och Helsingfors. Dansportalen har pratat med Madeleine om bland annat tiden i Hongkong, Helsingfors och om Stockholm 59°North. Men på vår förs...

 • Cacti Alexander Ekman 
  Triple Bill at the Ballet. What's not to Like?
  The feel-good factor was in abundance at the Royal Opera House in Stockholm with a triple bill to send the audience home with a smile.

 • AlexanderMockrichPDL2023
  Elever från Kungliga Svenska balettskolan tävlade i årets Prix de Lausanne
  Sveriges kandidater i Prix de Lausanne kommer båda två ifrån Kungliga Svenska balettskolan. Theodor Bimer och Alexander Mockrish. Tävlingen firar 50 årsjubileum lite sent då pandemin stoppat ett flert...

 • 12+ songs 1
  12 songs + Ane Brun och Kenneth Kvarnström på Göteborgsoperan
  Första helgen i februari är det premiär för 12 songs + på Göteborgsoperan. Ett scenkonstverk skapat genom samarbete mellan 18 dansare och en av Nordens främsta koreografer, Kenneth Kvarnström, i något...

 • Kungliga Baletten Cacti
  Jubileumsgala med Operan och Kungliga Baletten 250 år
  Kungliga Operan öppnade med en fantastisk gala 18 januari med 23 olika programpunkter som innehöll opera, balett och teater. Under 250 år har framförts 54 900 föreställningar och vad var mer naturligt...

 • Ecole de danse 1ere filles
  Stor uppvisning av École de Danse
  ”Démonstrations” är den stora uppvisningen av ”École de Danse de l’Opéra national de Paris” varje år i december på klassiska Palais Garnier – nu för 45:e gången.

 • Woo Mitsumori
  Madeline Woo och Kentaro Mitsumori nya Premiärdansare i Kungliga Baletten
  Kungliga Baletten har utsett två nya Premiärdansare: Madeline Woo och Kentaro Mitsumori. Utmärkelsen delades ut av Balettchef Nicolas Le Riche och vd Fredrik Lindgren i samband med föreställningen 19 ...

 • Johannes Öhman
  ”Ta fast Johannes Öhman” – encore!
  Likt en byggnadsentreprenör står Johannes Öhman i Dansens hus publikfoajé och berättar om kommande uppgradering av lokalen. ”Och där, och där och där…”, pekar han snabbt ut i olika riktningar inför en...

 • Killdag KSB
  Killdag på Kungliga Svenska balettskolan
  På internationella mansdagen den 19 november ordnade Kungliga Svenska balettskolan en dag för bara killar. Som ett led i rekryteringen av pojkar till skolan så bjöd skolan in ett tjugotal intresserade...

 • 10 nya dansare Operan
  Tio nya dansare till Kungliga Baletten Luiza Lopes utsedd till Premiärdansare
  Nicolas Le Riches förordnande förlängs till 2025
  »Jag är väldigt glad över att få välkomna tio nya duktiga dansare till Kungliga Baletten. Vi har en spännande säsong med en bra blandning av stilar. Denna nya energi i kombination med våra nuvarande a...

 • Balanchine Themes and variations
  Robbins/Balanchine from the Royal Swedish Ballet
  The Swedish Royal Ballet gave a triple bill of two ballets by Jerome Robbins "The Consert" and "In the Night. And a ballet by George Balanchine "Theme and variations". Maggie Foyer writes a review for...

 • Luca Masala Princess Grace
  The Artistic Director of the Princess Grace Academy: "We take from 10 to 20 students every year".
  Monaco has a famous ballet school – Princess Grace Academy. The Academy was founded in 1975 following Princess Grace and Prince Rainier III ’s desire to establish a high level dance school in the Princ...

 • Julia - Abigail Sheppard
  Dansnöje och stora känslor: Romeo och Julia åter vid Nationalbaletten i Helsingfors
  John Crankos fina dansverk Romeo och Julia till musik av Prokovjev har inlett sin nya framgång på Nationalbaletten i Helsingfors efter en paus på närmare 10 år. Detta på begäran av publiken som älskar...

 • Hammer 1
  Hammer – Alexander Ekman har åter världspremiär på Göteborgsoperan
  Zander Constant , en av dansarna i Alexander Ekman s nya helaftonsverk Hammer , berättar om arbetsprocessen med Ekmans nya dansverk med hela Göteborgsoperans danskompani på stora scenen och bland publike...

 • GO 8 nya dansare 2022
  Åtta nya dansare till GöteborgsOperan
  Denna säsong börjar åtta nya dansare: från Kanada, Ungern, Italien, Frankrike, Storbritannien, USA, Kina och Sverige i kompaniet.
  GöteborgsOperans Danskompani består av 38 dansare från över 20 länder, ...

 • Dansmuseet Nurejev 1
  Passion på Dansmuseet
  Dansmuseet har öppnat en fascinerande utställning med titeln Nureyev – A Tribute to the Greatest Male Dancer of the 20th Century . Utställningen är producerad av Alliance Française i Singapore och tänk...

 • Last Boy Left
  Dansfest i nord målar med bred pensel
  Vi startar med film, två premiärer . I den stora vackra byggnaden Acusticum i Piteå visas danskonstfilmen ”The last boy left ” som utspelar sig i Norrbotten. Av Shawn Fitzgerald Ahern efter idé och kore...

 • Cabaret1 GO
  Tredje gången gillt för Willkommen, Bienvenue, Welcome!
  Nu är det äntligen dags för Sally Bowles välkända välkomnande till Cabaret på Kit Kat. Koreografen Rebecca Howell är här för att på tredje försöket äntligen få njuta av premiären på GöteborgsOperan – ...

 • Vortex10
  Koreanska dansens tradition med ritualer skakar hand med Tero Saarinens imponerande koreografi Vortex
  Tero Saarinen har sedan 2014 samarbetat med Koreanska Nationella Dansgruppen (NDCK). Det var då gruppen av honom beställde ett verk med tanke att utvidga repertoaren. Musiken till Vortex – Virvel – ko...

 • Ella Persson 1 Foto Cristian Hillbom
  Ella Persson: After the Mikhailovsky Ballet in St. Petersburg, new future awaits.

  I was born in Solna 25 years ago. We were a normal family with mom, dad, my brother and sister. We lived in Bergshamra, I went to a normal school and played around a lot.

 • DonQuixote 1
  Don Quixote: A triumph for the company
  Don Quixote is a ballet loved by dancers and audiences alike. The Royal Swedish Ballet open their season with Rudolph Nureyev ’s version of the ballet following Marius Petipa ’s choreography and staged ...

 • Tristan and Isolde_chor. Krzysztof Pastor_dancers_Yuka Ebihara _ Vladimir Yaroshenko, photo Hidemi Seto
  Galan i Villmanstrand med mer livskraft än någonsin
  Villmanstrand var åter en gång platsen för en lyckad gala. En traditionell balettgala för alla balettälskande och dansvänner firades i Villmanstrand [Lappeenranta] efter en paus på två år. Festligt bl...

 • Drottningholmsteatern
  Pontus Lidbergs event på Drottningholmsteatern är mer lek än dans
  Jubileumsföreställningen på Drottningholmsteatern är Salle de machines efter en barockteater som i Tuilerierna i Paris kunde förtrolla åskådarna med nya sceniska uppfinningar.

 • Carl Sjögren Felicia Andersson
  Felicia Andersson och Carl Sjögren två förväntansfulla unga dansare inför sitt andra år vid Kungliga Svenska Baletten
  Felicia Andersson och Carl Sjögren är utbildade vid Kungliga Svenska Balettskolan. Under sin utbildning medverkade de kontinuerligt i balettproduktioner på Kungliga Operan. Under sitt sista år på gymn...

 • Unai Celis Peribanes
  Elev vid Svenska Balettskolan i Göteborg erbjuds plats vid American Ballet Theater School i New York
  Unai Celis Peribanes berättar om sin tid vid Svenska Balettskolan och om förväntningarna inför framtiden vid American Ballet Theatre school. Unai kommer från Bilbao i Norra Spanien. Han har varit elev...

 • RBS Defile
  A thrilling show with the Royal Ballet School
  The Royal Ballet School have a fail-safe item on their Summer Performance, one that ensures the curtain will come down on a packed audience with a collective lump in its throat. That item is the Grand...

 • Folia
  José Montalvo och Mourad Merzouki inleder Vaison Danses
  För 26:e gången öppnar den romerska amfiteatern upp för Vaison Danses , en årligt återkommande dansfestival i den lilla staden Vaison La Romaine strax nordöst om Avignon i södra Frankrike. Under två ve...

 • KSB på Operan 12 juni
  Smittande dansglädje på Operan av Kungliga Svenska Balettskolan
  På Kungliga Svenska Balettskolans Sommargala på Kungliga Operan var den största nyheten första framförandet av Études classiques , med 75 elever från årskurserna 4, 5, 6 och 9, gymnasiets årskurser 1 o...

Redaktion

dansportalen@gmail.com

Annonsera

dansportalen@gmail.com

Grundad 1995. Est. 1995

Powered by

SiteVision

Uppil